2024.06.17
hétfő

Szólj bele!

MF - közlemény - 2018-08-10

Székelyudvarhelyen 2016-ban elkészült a “Szerethető Udvarhely” városfejlesztési koncepció, amely egy mentalitásváltást irányzott elő, azaz hogy olyan várost szeretnénk, amely az apró kis részletekre is odafigyel, de az elképzelésünket csak úgy tudjuk megvalósítani, ha a városlakók is aktívan bekapcsolódnak a város fejlesztésébe, szépítésébe.

A székelyudvarhelyi civil szféra figyelmébe!

 Székelyföld első részvételi költségvetésről szóló projektjének a célja a városlakókkal közösen megtalálni azokat a kis részleteket, amelyek még szerethetőbbé teszik Székelyudvarhelyt. Székelyudvarhelyen nem idegen az ilyen kezdeményezés, hisz civil szervezetek is indítottak már olyan kampányt, amelyben a legtöbb szavazatot kapott lakossági ötletet közösen megvalósították.

Székelyudvarhelyen összesen 6 kategóriában lehet projekteket leadni, ilyen a sé­tá­nyok, jár­dák, sé­tá­ló­he­lyek; köz­le­ke­dé­si le­he­tő­sé­gek; zöld­öve­ze­tek és ját­szó­te­rek; köz­te­rü­le­ti be­ren­de­zé­sek (kül­té­ri bú­tor­zat, köz­vi­lá­gí­tás stb.); ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis inf­ra­struk­tú­ra; di­gi­tá­lis város. Minden kategóriában maximum százezer lejt költ a város a legtöbb szavazatot kapott ötlet megvalósítására. Megvalósulhatnak olyan kis projektek, javaslatok, amelyek élhetőbbé, szerethetőbbé tehetik a várost, például mozgáskorlátozott gyerekek számára is elérhető játékelemekkel felszerelni a játszótereket.

A Szólj bele! program keretet és szabályzatot biztosít minden olyan városlakónak, aki úgy gondolja, hogy van egy olyan ötlete, amelyet ha megvalósít a város, akkor nemcsak ő, hanem a tágabb közössége is nyerni fog.

A székelyudvarhelyiek augusztus 20-ig tölthetnek fel projekteket, a   http://szoljbele.udvarhely.ro/hu linkre kattintva, augusztus 21. és szeptember 15. között zajlik a projektjavaslatok technikai és jogi értelmezése, valamint elemzése, majd szeptember 16-tól október végéig tart az az időszak, amikor a projektekről szavazhatnak a városlakók. © Copyright 2018