2024.03.01
péntek

December 15-ig, holnapig kérvényezhető az állammal szembeni tartozások részletekben való törlesztése

- 2020-12-14

A kedvezménnyel magánszemélyek és jogi személyek is élhetnek. December 15. az utolsó nap, amikor kérvényezni lehet az állammal szembeni tartozások részletekben történő törlesztését.

Az átütemezés jogi keretét a 181-es sürgősségi rendelet adja, az adóhatóság november 19-én tette közzé az alkalmazási módszertant. A részletekben történő törlesztés lehetősége a szükségállapot kihirdetését követő időszakban felhalmozódott adósságokra vonatkozik. Magánszemélyek esetében 500, jogi személyeknél 5 ezer lej az alsó összeghatár. December 15. után nem lehet ilyen jellegű igénylést benyújtani. A kérvényeket három módon lehet benyújtani: személyesen iktatni a területileg illetékes adóhatósági kirendeltségen, postázni átvételi elismervénnyel, illetve feltölteni az adóhatóság honlapjára, ha az adófizető előzőleg regisztrálta magát. A részletfizetést csak azok kérvényezhetik, akiknek a szükségállapot kihirdetésekor nem volt tartozásuk az állam felé, illetve, ha időközben törlesztették azokat. Nem vonatkozik a kedvezmény a csődeljárás, illetve felszámolás alatt álló cégekre. Az adóhátralékot maximum 12 hónap alatt kell törleszteni. A kérvényezőnek mellékelnie kell a részletek ütemezését, azt, hogy hónapos bontásban mekkora összeget kíván befizetni. Az adóhatóságnak a kérvény leadását követő 5 munkanapon belül el kell bírálnia az igénylést, s ennek eredményét írásban közölnie kell a kérelmezővel. © Copyright 2018