2024.05.18
szombat

1200 iskolai tanácsadói állást hirdetnek meg

- 2023-02-10

Ligia Deca oktatási miniszter aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében országos szinten 1200 iskolai tanácsadói állást lehet meghirdetni.

A tanügyminisztérium Facebook-oldalán megjelent tájékoztatás szerint az állásokra ki lehet írni a versenyvizsgákat. Az állásokat olyképpen osztották szét a megyék között, hogy korrigálják a jelenleg fennálló jelentős eltéréseket. Ennek érdekében kis és közepes nagyságú, főként vidéki iskolákban hoznak létre iskolai tanácsadó irodákat. A tanácsadók számának növelése számos fontos célkitűzés elérését segíti elő, mint például: a tanulók és óvodáskorú gyermekek pszichopedagógiai segítségnyújtáshoz, pályaorientációs szolgáltatásokhoz való hozzáférésének növelése; az iskolai pszichopedagógiai tanácsadó irodák hálózatának bővítése; az iskolai erőszak megelőzését célzó tevékenységek kiterjesztése a ‘Nem vagytok egyedül! Együtt megállítjuk az iskolai erőszakot’ kampány keretében; az iskolai kirekesztés veszélyének kitett tanulók és családjaik számára a tájékoztatáshoz, tanácsadáshoz és támogató tevékenységekhez való hozzáférés javítása – olvasható a tanügyminisztérium Facebook-oldalán.© Copyright 2018